За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСветла Тодорова встъпи в длъжност като председател на ДКЕВР

04.09.2014 г.

На 3 септември 2014 г., със заповед на министър-председателя, са назначени Светла Тодорова за председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и Евгения Харитонова и Костадинка Тодорова за членове на Комисията. На свое заседание Министерски съвет освободи досегашния председател Боян Боев и членовете Лиляна Младенова и Еленко Божков.

Светла Тодорова е магистър по икономика от УНСС. Има 35-годишен професионален опит в енергийния сектор и над 15 години е работила в областта на регулирането. Управленския си опит придобива през възходящата си кариера на началник отдел в Министерство на енергетиката, директор и член на ДКЕВР. От 2001 г. до 2006 г. е била член на ДКЕВР. В последните години е работила по програми на Европейската комисия в областта на регулирането на електроенергийния пазар.

Евгения Харитонова е била председател и член на ДКЕВР. В периода 2012-2013 г. е била заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Заемала е различни позиции – от експерт до началник отдел в Националната електрическа компания. Завършила е техническия университет в София и има следдипломна квалификация в УНСС.

Костадинка Тодорова е магистър електроинженер от Техническия университет в София. От 2002 г. до 2010 г. в МИЕ е заемала длъжността директор на дирекциите "Енергийна стратегия, икономически анализи и прогнози" и "Енергийна ефективност и опазване на околната среда". Участвала е в разработването на редица стратегии и законодателни актове в енергийната сфера. Към момента е главен експертен сътрудник в Комисията по енергетика в Народното събрание.