За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПромяната в крайната цена на електрическата енергия за небитови клиенти на ниско напрежение е между 0,81% и 2,60%

02.07.2014 г.

Във връзка с погрешни интерпретации на Решение № Ц - 12 на ДКЕВР от 30.06.2014 г., появили се в публичното пространство, Комисията предоставя примерни фактури, включващи сравнение на тарифите за електрическа енергия за небитови клиенти на ниско напрежение за трите дружества.

От тях ясно се вижда, че увеличението на крайната цена на електрическата енергия за небитови клиенти на ниско напрежение варира между 0,81% и 2,60% в зависимост от скалата на средствата за търговско измерване (СТИ) и тарифната зона. И при трите дружества, както е видно от направените изчисления, изменението в крайната цена е между 0,36 лв. и 0,99 лв.

Неразпознат 277.36KB Сравнение на тарифите за електроенергия на небитови клиенти на ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
Неразпознат b Сравнение на тарифите за електроенергия на небитови клиенти на ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Неразпознат b Сравнение на тарифите за електроенергия на небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД