За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerУказания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”

25.02.2014 г.

PDF документ 303.22KB Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” , приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/24.02.2014 г. по т.2
MS Excel документ b Ценови модел без лицензия
MS Excel документ b Ценови модел лицензиант