За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа интернет страницата на ДКЕВР в Раздел „Документи”- Правила и методики- сектор „Електроенергетика” са публикувани Методика за компенсиране на разходите по чл. 35 от Закона за енергетиката и за разпределение на тези разходи между крайните клиенти

24.07.2013 г.

ZIP документ 404.3KB Методика за компенсиране на разходите по чл. 35 от Закона за енергетиката и за разпределение на тези разходи между крайните клиенти присъединени към електроенергийната система и Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Методиките са приети с протоколно решение №110/18.07.2013 г.