За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателят на ДКЕВР свиква Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

19.07.2013 г.

Председателят на ДКЕВР свиква Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Обсъждане на проекта за цени на електрическа и топлинна енергия в сектор „Електроенергетика” и „Топлоенергетика” за новия регулаторен/ценови период.

2. Разни.

Заседанието ще се проведе на 22.07.2013 г. (понеделник) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 10.00 ч. в зала № 4, ет.4. Материалите са поставени на сайта на ДКЕВР- www.dker.bg. Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет. За повече информация: Емилия Савева- Главен секретар, тел. 02/9359 618, факс: 02/988 87 82.

Съобщението е поставено на 19.07.2013 г.

ZIP документ 3.01MB Материали, които ще се обсъждат: