За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСтановище на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, относно постъпили запитвания във връзка със законността на начисляването на добавки към цената за пренос след 05.07.2013г. Становището е прието на закрито заседание на ДКЕВР на 11.07.2013 г.

12.07.2013 г.

PDF документ b Становище на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, относно постъпили запитвания във връзка със законността на начисляването на добавки към цената за пренос след 05.07.2013г. Становището е прието на закрито заседание на ДКЕВР на 11.07.2013 г. и поставено на интернет страницата на 12.07.2013 г.