За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerВ рубриката "За ДКЕВР/Профил на купувача" са публикувани пълният комплект на документациите за участие и приложените към тях образци по процедури за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

03.06.2013 г.

В рубриката "За ДКЕВР/Профил на купувача" са публикувани пълният комплект на документациите за участие и приложените към тях образци по процедури за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана с предмет:

1. „Избор на изпълнител на услугата предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ и

2. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“.