За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателят на ДКЕВР г-жа Евгения Харитонова свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

19.03.2013 г.

Председателят на ДКЕВР г-жа Евгения Харитонова свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1.Обсъждане на прогнозните цени на природния газ за ІІ–ро тримесечие на 2013 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа;

2.Обсъждане на прогнозните цени на електрическа и топлинна енергия в резултат на изменение на цените на природния газ за ІІ–ро тримесечие на 2013 г.;

3.Разни.

Заседанието ще се проведе на 22.03.2013 г. (петък) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 14.00 ч. в зала № 4, ет.4.

Материалите са поставени на сайта на ДКЕВР- www.dker.bg.

Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет. За повече информация: Емилия Савева- Главен секретар, тел. 02/986 51 41, факс: 02/988 87 82.

Съобщението е поставено на 19.03.2013 г.

Материали, които ще се обсъждат:

1. Доклад относно заявлениe на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа, за ІІ-ро тримесечие на 2013 г.

2. Доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика”.

ZIP документ 470.35KB Виж тук