За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ НА ДКЕВР ЗА ПРИЕТА СЪКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА И СЪКРАТЕНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

28.02.2013 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране информира обществеността, че с Протоколно решение от 28 февруари 2013 г., прието на основание чл. 31а , ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ обн. в бр. 20 от 28.02.2013 г.) е приета следната съкратена процедура и съкратени срокове за приемане на решение за изменение на цените на електрическата енергия, както следва:

1. Дата на провеждане на закрито заседание за приемане на доклад и проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия – 01 март 2013 г. Докладът и проектът на решение ще се оповестят на официалната интернет страница на ДКЕВР;

2. Дата на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение за изменение на цените на електрическата енергия и на основните принципи, заложени в него със заинтересованите лица – 04 март 2013 г. от 9.30 часа;

3. Срок за представяне на становища по проекта на решение за изменение на цените на електрическата енергия до 12.00 часа на 05 март 2013 г.

4. Дата на провеждане на закрито заседание за приемане на окончателно решение за изменение на цените на електрическата енергия – 05 март 2013 г. след изтичането на срока по т. 3, по-горе.