За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ НА ДКЕВР ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

28.02.2013 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщава, че във връзка с приетите промени в Закона за енергетика е предприела спешни мерки за анализиране на информация относно отчетените нива на технологични разходи на електроразпределителните предприятия и определяне на новите им целеви стойности . В същото време е изискана допълнителна информация от НЕК и ЕСО, относно възможни промени на определената разполагаемост за регулирания пазар. Информация се очаква и от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Варна” ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, „ТЕЦ Марица 3” АД за възможните промени на разходите за собствени нужди. В следствие на анализираната информация ще бъде изготвен доклад и проект на решение за намаление на крайните цени на електрическата енергия, след което ще бъде проведено и обществено обсъждане.