За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР СЕЗИРА КЗК ЗАРАДИ ЧЕЗ

26.02.2013 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулира информира обществеността, че е сезирала Комисията за защита на конкуренцията да образува производство по реда на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за защита на конкуренцията за установяване на евентуално нарушение по чл.21 от същия закон, а именно: злоупотреба с монополно или господстващо положение на пазара от страна на „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД.