За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

07.01.2013 г.

ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков № 8-10” - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9010849.
ZIP документ 193.98KB Изтегли документи