За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerУведомление относно допусната грешка в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хардуерна платформа, състояща се от 2 (два) броя сървъри с операционни системи и общ споделен дисков масив, и изграждане на виртуална сървърна

13.11.2012 г.

PDF документ 549.68KB Уведомление относно допусната грешка в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хардуерна платформа, състояща се от 2 (два) броя сървъри с операционни системи и общ споделен дисков масив, и изграждане на виртуална сървърна среда в информационната инфраструктура на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране”