За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerРазяснение относно постъпило запитване с вх. № Ф-12-00-724/18.10.2012 г. на ДКЕВР за разяснение и допълнителна информация по документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана с уникален код 9007485 от

19.10.2012 г.

PDF документ 135.21KB Разяснение относно постъпило запитване с вх. № Ф-12-00-724/18.10.2012 г. на ДКЕВР за разяснение и допълнителна информация по документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана с уникален код 9007485 от 15.10.2012 г., на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки.