За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хигиенни материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР“ - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на

15.10.2012 г.

ZIP документ 115.79KB ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хигиенни материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР“ - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенция по обществени поръчки под ID: 9007485