За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хигиенни материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР“ - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана

27.07.2012 г.

ZIP документ 671.87KB Документация