За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Обсъждането ще започне от 10.30 ч. на 13.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

13.06.2013 г.PDF документ 861.37KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Обсъждането ще започне от 10.30 ч. на 13.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.