За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Ситигаз България” ЕАД за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Тракия” и община Твърдица. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 11.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

11.06.2013 г.PDF документ 149.21KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Ситигаз България” ЕАД за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Тракия” и община Твърдица. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 11.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.