За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за даване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане, за изменение на лицензия № Л-091-01/21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия” на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и за издаване на лицензия на „ТЕЦ Марица Изток 2 (9 и 10)” ЕАД, за дейността „производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.06.2013 г.PDF документ 498.63KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за даване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане, за изменение на лицензия № Л-091-01/21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия” на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и за издаване на лицензия на „ТЕЦ Марица Изток 2 (9 и 10)” ЕАД, за дейността „производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.