За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Форнетин” АД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.06.2013 г.PDF документ 189.32KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Форнетин” АД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.