За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, с вх. № Е-13-121-2/29.03.2013 г., за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Ей И Ес Солар България Ламбриново” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.06.2013 г.PDF документ 145.79KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, с вх. № Е-13-121-2/29.03.2013 г., за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Ей И Ес Солар България Ламбриново” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.