За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение/допълнение на лицензия за дейността „транзитен пренос на природен газ” № Л-214-09/29.11.2006 г. издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-8/18.01.2013 г. подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

28.05.2013 г.PDF документ 151.1KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение/допълнение на лицензия за дейността „транзитен пренос на природен газ” № Л-214-09/29.11.2006 г. издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-8/18.01.2013 г. подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.