За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи Инвест Юръп” АД относно изменение на лицензия № Л-347-15 /27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.06.2013 г.PDF документ 261.37KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи Инвест Юръп” АД относно изменение на лицензия № Л-347-15 /27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”, с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.