За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Монди Стамболийски” ЕАД, за продължаване срока на лицензия №Л-130-03/13.11.2003г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.06.2013 г.PDF документ 468.85KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Монди Стамболийски” ЕАД, за продължаване срока на лицензия №Л-130-03/13.11.2003г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.