За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка, образувана по заявление от „Загора Енерджи” ООД за допълнение и изменение на лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.06.2013 г.PDF документ 252.8KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка, образувана по заявление от „Загора Енерджи” ООД за допълнение и изменение на лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.