За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадени заявления от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за даване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма и за изменение на лицензии за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, „производство на топлинна енергия”, „пренос на топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

21.05.2013 г.PDF документ 226.71KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадени заявления от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за даване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма и за изменение на лицензии за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, „производство на топлинна енергия”, „пренос на топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.