За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

21.05.2013 г.PDF документ 270.93KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.