За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за изменение и допълнение на лицензиите за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” във връзка с присъединяване на община Твърдица към тази територия. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

28.05.2013 г.PDF документ 497.66KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за изменение и допълнение на лицензиите за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” във връзка с присъединяване на община Твърдица към тази територия. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.