За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Тракия” и община Твърдица. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

28.05.2013 г.PDF документ 280.34KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Тракия” и община Твърдица. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.