За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за прекратяване на издадените лицензии № Л-158-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-158-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Търговище и заявление от „Черноморска технологична компания” АД за изменение/допълнение на издадените лицензии № Л-132-08/26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на обособена територия „Добруджа”, чрез присъединяване на общините Омуртаг и Търговище. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

21.05.2013 г.PDF документ 424.47KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за прекратяване на издадените лицензии № Л-158-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-158-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Търговище и заявление от „Черноморска технологична компания” АД за изменение/допълнение на издадените лицензии № Л-132-08/26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на обособена територия „Добруджа”, чрез присъединяване на общините Омуртаг и Търговище. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.05.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.