За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Алпик Енергия България” ЕООД за изменение на лицензия № Л-246-15/12.09.2007 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”.

09.04.2013 г.PDF документ 143.73KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Алпик Енергия България” ЕООД за изменение на лицензия № Л-246-15/12.09.2007 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 09.04.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.