За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 26.03.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

26.03.2013 г.PDF документ 250.58KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 26.03.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.