За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на проект на решение относно отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”.

16.04.2013 г.PDF документ 210.44KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на проект на решение относно отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.04.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.