За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на проект на решение относно отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Лицензия № Л-135-11/29.11.2006г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”.

16.04.2013 г.PDF документ 175.34KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на проект на решение относно отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Лицензия № Л-135-11/29.11.2006г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.04.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.