За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на утвърдени цени на електрическа енергия и разполагаема мощност и заявление за изменение на заявление с вх. № Е-13-15-12/11.10.2012 г. по отношение на цена за разполагаема мощност, подадени от „ТЕЦ Варна” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.02.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

19.02.2013 г.PDF документ 172.44KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на утвърдени цени на електрическа енергия и разполагаема мощност и заявление за изменение на заявление с вх. № Е-13-15-12/11.10.2012 г. по отношение на цена за разполагаема мощност, подадени от „ТЕЦ Варна” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.02.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.