За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Дъбово Енерджи” ЕООД за изменение на лицензия за „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

19.02.2013 г.PDF документ 376.29KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Дъбово Енерджи” ЕООД за изменение на лицензия за „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.02.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.