За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕСО” АД за одобряване на Общи условия на договор за достъп до електропреносната мрежа на производител на енергия от възобновяеми източници.

29.01.2013 г.ZIP документ 145.03KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕСО” АД за одобряване на Общи условия на договор за достъп до електропреносната мрежа на производител на енергия от възобновяеми източници. Заседанието ще започне от 16.00 ч. на 29.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.