За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерго-Про Мрежи”АД за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа.

25.01.2013 г.ZIP документ 64.44KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерго-Про Мрежи”АД за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.