За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление № Е-14-31-10/20.09.2012 г. за изменение на цени на електрическа и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

22.01.2013 г.PDF документ 215.41KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление № Е-14-31-10/20.09.2012 г. за изменение на цени на електрическа и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.