За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕРП Златни Пясъци” АД за одобряване на общи условия за достъп на производителбите на електрическа енергия от възобновяеми източници до енергоразпределителната мрежа на „ЕРП Златни Пясъци” АД.

25.01.2013 г.ZIP документ 59.44KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕРП Златни Пясъци” АД за одобряване на общи условия за достъп на производителбите на електрическа енергия от възобновяеми източници до енергоразпределителната мрежа на „ЕРП Златни Пясъци” АД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.