За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за одобряване на Общи условия за достъп на производителбите на електрическа енергия от възобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за разпределение на електрическа енергия.

25.01.2013 г.ZIP документ 66.2KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за одобряване на Общи условия за достъп на производителбите на електрическа енергия от възобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за разпределение на електрическа енергия. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.