За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

25.01.2013 г.ZIP документ 67.88KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.