За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” от “ТЕРА КАП” ЕООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

22.01.2013 г.PDF документ 169.02KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” от “ТЕРА КАП” ЕООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.01.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.