За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 18.12.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

18.12.2012 г.



PDF документ 141.26KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 18.12.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.