За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” с включване в същата на правата и задълженията на дружеството свързани с дейността координатор на стандартна балансираща група.

11.12.2012 г.PDF документ 166.52KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” с включване в същата на правата и задълженията на дружеството свързани с дейността координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 11.12.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.