За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД за допълнение и изменение на лицензия № Л-370-15/21.11.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”..

11.12.2012 г.PDF документ 165.63KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД за допълнение и изменение на лицензия № Л-370-15/21.11.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 11.12.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.