За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на „Оранжерии Гимел” АД, гр. София. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

27.11.2012 г.PDF документ 278.16KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на „Оранжерии Гимел” АД, гр. София. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.