За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Би Си Ай Черганово” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

27.11.2012 г.PDF документ 209.6KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Би Си Ай Черганово” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.