За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно заявление за утвърждаване на цени на „КАРЛОВОГАЗ” ООД за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 13.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

13.11.2012 г.PDF документ 94.58KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно заявление за утвърждаване на цени на „КАРЛОВОГАЗ” ООД за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 13.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.