За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Холдинг Словенске електрарне” д.о.о., дружество с ограничена отговорност, за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”.

13.11.2012 г.PDF документ 142.28KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Холдинг Словенске електрарне” д.о.о., дружество с ограничена отговорност, за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 13.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.